Toshiba RAV-RM561UTP-E/RAV-SM564ATP-E

Toshiba RAV-RM561UTP-E/RAV-SM564ATP-E

Производитель:Toshiba
Компрессор:Инвертор
Охлаждение, кВт:5,0
Обогрев, кВт:5,3
110 600 р.
Toshiba RAV-SM564UTP-E/RAV-SM564ATP-E

Toshiba RAV-SM564UTP-E/RAV-SM564ATP-E

Производитель:Toshiba
Компрессор:Инвертор
Площадь, кв.м.:50
Охлаждение, кВт:5
Обогрев, кВт:5.3
185 878 р.
Toshiba RAV-RM561UTP-E/RAV-GM561ATP-E

Toshiba RAV-RM561UTP-E/RAV-GM561ATP-E

Производитель:Toshiba
Компрессор:Инвертор
Площадь, кв.м.:50
Охлаждение, кВт:5,0
Обогрев, кВт:5,3
193 310 р.
Toshiba RAV-RM1401UTP-E/RAV-GM1401ATP-E

Toshiba RAV-RM1401UTP-E/RAV-GM1401ATP-E

Производитель:Toshiba
Компрессор:Инвертор
Площадь, кв.м.:125
Охлаждение, кВт:12,5
Обогрев, кВт:14,0
215 670 р.
Toshiba RAV-SM804UTP-E/RAV-SM804ATP-E

Toshiba RAV-SM804UTP-E/RAV-SM804ATP-E

Производитель:Toshiba
Компрессор:Инвертор
Площадь, кв.м.:71
Охлаждение, кВт:7.1
Обогрев, кВт:8
254 890 р.
Toshiba RAV-RM801UTP-E/RAV-GM801ATP-E

Toshiba RAV-RM801UTP-E/RAV-GM801ATP-E

Производитель:Toshiba
Компрессор:Инвертор
Площадь, кв.м.:70
Охлаждение, кВт:7,1
Обогрев, кВт:8,0
265 200 р.
Toshiba RAV-SM404MUT-E/RAV-SP404ATP-E

Toshiba RAV-SM404MUT-E/RAV-SP404ATP-E

Производитель:Toshiba
Компрессор:Инвертор
Площадь, кв.м.:35
Охлаждение, кВт:3.6
Обогрев, кВт:4
288 444 р.
Toshiba RAV-SM454MUT-E/RAV-SP454ATP-E

Toshiba RAV-SM454MUT-E/RAV-SP454ATP-E

Производитель:Toshiba
Компрессор:Инвертор
Площадь, кв.м.:40
Охлаждение, кВт:4
Обогрев, кВт:4.5
293 280 р.
Toshiba RAV-SM1104UTP-E/RAV-SM1104ATP-E

Toshiba RAV-SM1104UTP-E/RAV-SM1104ATP-E

Производитель:Toshiba
Компрессор:Инвертор
Площадь, кв.м.:100
Охлаждение, кВт:10
Обогрев, кВт:11.2
295 644 р.
Toshiba RAV-RM1101UTP-E/RAV-GM1101ATP-E

Toshiba RAV-RM1101UTP-E/RAV-GM1101ATP-E

Производитель:Toshiba
Компрессор:Инвертор
Площадь, кв.м.:100
Охлаждение, кВт:10,0
Обогрев, кВт:11,2
307 580 р.
Toshiba RAV-SM1404UTP-E/RAV-SM1404ATP-E

Toshiba RAV-SM1404UTP-E/RAV-SM1404ATP-E

Производитель:Toshiba
Компрессор:Инвертор
Площадь, кв.м.:120
Охлаждение, кВт:12.3
Обогрев, кВт:12.8
322 056 р.
Toshiba RAV-SM564MUT-E/RAV-SP564ATP-E

Toshiba RAV-SM564MUT-E/RAV-SP564ATP-E

Производитель:Toshiba
Компрессор:Инвертор
Площадь, кв.м.:50
Охлаждение, кВт:5
Обогрев, кВт:5.6
326 352 р.
Toshiba RAV-RM1601UTP-E/RAV-SM1603AT-E 1

Toshiba RAV-RM1601UTP-E/RAV-SM1603AT-E 1

Производитель:Toshiba
Компрессор:Инвертор
Площадь, кв.м.:140
Охлаждение, кВт:14,0
Обогрев, кВт:16,0
327 340 р.
Toshiba RAV-SM1604UTP-E/RAV-SM1603AT-E

Toshiba RAV-SM1604UTP-E/RAV-SM1603AT-E

Производитель:Toshiba
Компрессор:Инвертор
Площадь, кв.м.:140
Охлаждение, кВт:14
Обогрев, кВт:16
436 366 р.
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)